руende

Поэтические посвящения

Здесь собраны стихи, посвященные творчеству Светланы Курашовой


 

Юрий Максименко 

Небесные качели
Светланы Курашовой,
Скажите, неужели
Под небом хорошо вам?

Земля, где ветер ночью
И пироги с калиной,
Невидимой цепочкой,
Невыразимо длинной

Не связана ль с рассветом,
Где ваше место взлета?
Присуще лишь поэтам
Стремление к высотам.

Кто воплотит мечты их,
Чтоб небо сделать близким?
Рванулись вы! Но вывих
Полет ваш сделал низким.

Сустав – изгиб каната –
Поправив, воспарите!
Моя душа крылата —
Меня с собой берите.
 

© Copyright: Юрий Максименко, 2005
Свидетельство о публикации №і503230505
 Софья Шах
 

Мара (Святлане Курашовай)


Фарбы акварэль — выбар ix любімы, -
Напісаць бы імі ціхі кут радзімы...
Напісаць бы далі - далі векавыя, -
колькі бачыць позірк — луга-палявыя...
А на самым недзе цьмяным даляглядзе –
рэчанька-рачулка ў сонным перакаце...
I каёмка лесу — вымаклыя шаты,
i ланцуг самотны - цесна хаткі, хаты...
А над імі неба — неба валявое, —
восені запозняй воблачна-сівое…
А ў тым сівым небе, нібы долі усмешка, —
да зямлі туманнай - промневая сцежка...
напісаць бы гэтак ціхі кут радзімы,
каб заўжды мналі тую сцежку зімы!
 

© Copyright: С. Шах и И. Котляров, Перазоў = Перезов: Стихи о живописи и живописцах, 2009
 Софья Шах
 

Кветкі (дыптых да акварэляў С. Курашовай)


1.

Водгалас доўгай вясны,
рэха бясконцага лета,
восені водсвет скразны –
у акварэльных букетах.
Куфлі, графіны, збанкі,
слоікі, кубкі, 6ляшанкі,
колбы, бутэлькі, гаршкі,
вазы, гарлачыкі, шклянкі
так таямніча стаяць,
тоячы вечнае штосьці,
нібы ім выпала ззяць
светам самой прыгажосці.
 

2.

Нібы іскры белыя - рамонкі,
Ландышы- бы кропелькі расы,
ад званочкаў - звон танютка-тонкі,
ценькі шолах тояць каласы.
Бэз - капною выплеснута пульхнай,
ад настурак — хвалісты агонь,
дзьмухаўцы - у мройнасці задумнай,
пошапак нарцысау i півонь.
Кактусы, герані ды лілеі,
астры, незабудкі, васількі,
мальвы, касачы ды архідэі,
мятлікі, калючкі, каташкі...
Феерверкам - i мазкі, i плямы,
віхрамі — разводы i штрыхі.
Што iм – засцярожлівыя рамы!
Што ім - неадчэпныя таргі!
Водарнымі фарбамі праменяць,
мяккімі адценнямі зіхцяць,
колерамі спешнымі струменяць,
6лікамі наспелымі мігцяць.
І усе маюць разам тую тайну,
што зусім не хочацца раскрыць,
а, суладна ўзрушанаму стану,
проста побач сцішана пабыць.
 

© Copyright: С. Шах и И. Котляров, Перазоў = Перезов: Стихи о живописи и живописцах, 2009
 Изяслав Котляров
 

ПОД АРКОЮ


Букет сухих цветов
и глиняная ваза
мне скажут лучше слов,
что значит нежность Ваша.
И сразу взгляд поймёт
души первоосновой,
что это натюрморт
Светланы Курашовой.
Ах, что там говорить!
Кого, скажите, лучше
так смогут вдохновить
репейников колючки?!
Чтоб в сто и в двести лет
все сохранить сумели
свой бархатистый свет
прозрачной акварели...
Ещё не утаю
всей радостью таимой,
что там и я стою
под аркою с любимой.
 

© Copyright: С. Шах и И. Котляров, Перазоў = Перезов: Стихи о живописи и живописцах, 2009
 Софья Шах
 

Чаканне (дыптых да карціны “На ускраіне”)


1.

Вось i яшчэ чарговы дзень минуў
у справах-клопатах сваіх звычайных,
i вечар вось чарговы разамкнуў
свае сівыя кужалі-туманы.
Так шчыра выпраменьваюць святло
i ліхтары над сцішанным ваколлем,
так патаемна свеціцца жытло,
ды штосьці не цяплее падваконне.
Напэуна, позняй восені пара.
Напэуна, разумее i прырода,
што як ні светла вокал ля двара,
як ні багата вокал фарбы жоўтай,
а ценям - не цяплей ад ліхтара
і не святлей жанчыне - у варотах.
 

2.

Як, Божа мой, як, Божа мой, яскрава
насупраць доўгай ночы
увасобілася доля неласкава
у постаці жаночай...
Чыясьці мама ці чыясь бабуля,
а вось яна, самота:
стаяць бездапаможна і сутула
ў расчыненых варотах.
У жоўты змрок ускаіны ўзірацца, -
чакаць дзяцей? унукаў?
I ў хату непрыкаяна вяртацца
зноў са сваей разлукай.
I зноў выходзіць, і стаяць падоўгу
ў цішыні сырэчай -
і слухаць, слухаць змрочную дарогу
усёй доляю старэчай.
 

© Copyright: С. Шах и И. Котляров, Перазоў = Перезов: Стихи о живописи и живописцах, 2009
 Изяслав Котляров
 

У ЖИЗНИ НА ОТШИБЕ


(к картине С. Курашовой “На окраине”)


Вновь смотрю туда, где дышит мгла,
где ещё и свет не хлынул ранний
Вот и Курашова перешла
к натюрмортам жизненных реалий.
Время иль таится, иль таит?
В нём старушка, будто бы молитва,
силуэтно, призрачно стоит
там, где вновь распахнута калитка.
Прямо в ожидание, в печаль,
от которой страшно акварели...
Вот уже и высь, и ширь, и даль
на картине этой постарели.
Хата перекошена... Забор
не сияет больше, а зияет...
Всё уже - не Господу ль в укор? -
старость одиночеством карает.
Здесь, где дышит горестная мгла
и тропа на сумрачном изгибе, —
где-то на окраине села,
где-то у всей жизни на отшибе.
 

© Copyright: С. Шах и И. Котляров, Перазоў = Перезов: Стихи о живописи и живописцах, 2009
 Геннадий Говор
 

Курашовай акварэлi -
Гэта кветкi i арэли,
Кветкi ýзнеслага iмпэту
На арэлях хараства


Каляровы i празрысты
Свет бурштынны – прамянiсты,
Свет Светланы Курашовай -
Мастака чараýнiка!..
 

© Copyright: Геннадий Говор